Katalizator EHC

Catalytic converter
SZYBKIE INFO
Niskie przeciwciśnienie przy użyciu katalizatora metalicznego
Solidna konstrukcja
Szybkie uzyskiwanie wysokiej temperatury

Gazy spalinowe będące wynikiem stosowania benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz gazu zawierają niespalone węglowodory, tlenek węgla i aldehydy.

 

Katalizator spalin wykorzystuje chemiczną konwersję realizowaną w drodze katalizy i przemienia niespalone węglowodory (HC), tlenek węgla (CO) i aldehydy w nietoksyczny dwutlenek węgla i wodę. Katalizator zaczyna działać przy 180-200°C oraz 250°C. Typowo eliminacji ulega 90% zanieczyszczeń.

 Korzyści:

  • Niskie przeciwciśnienie przy użyciu katalizatora metalicznego
  • Solidna konstrukcja
  • Szybkie uzyskiwanie wysokiej temperatury