EHC PF – Filtr cząstek przystosowany do pracy w wyższych temperaturach gazu

How to clean DPF filter
SZYBKIE INFO
Redukcja cząstek: >95%
CO/NO2/HC Separacja: 80-90%
Temperatura spalin, co najmniej: 300°C

Filtry EHC PF zostały zaprojektowane do pracy w szczególnie trudnych warunkach eksploatacji. Zaleca się stosowanie ich w przypadku pojazdów i urządzeń użytkowanych w sposób intensywny.

 

Filtr EHC PF jest samo¬¬regenerującym się filtrem spalin. Filtry EHC PF w mocno redukują emisję cząstek spalin, gazów i zapachów w wyziewach.

 

Cząstki zatrzymane przez filtr muszą być usuwane. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury filtry EHC PF ulegają automatycznej regeneracji.

Powłoka katalityczna obniża temperaturę, w której rozpoczyna się regeneracja filtru do 300°C. Umożliwia to regenerację filtru podczas jego użytkowania. W przypadku filtr PF możliwe jest stosowanie standardowego paliwa typu diesel.

 

EHC Logger

 

Więcej korzyści, niż można by się spodziewać:

 • Duża pojemność filtra
 • Odporność na wysokie temperatury
 • Niskie ciśnienie przeciwprężne
 • Duża ładowność
 • Niemal brak konieczności konserwacji
 • Łatwa eksploatacja

 

Temperatura musi być wyższa niż 300°C. W sytuacji, gdy brak jest pewnej informacji o temperaturze spalin, możliwe jest zapisanie i sprawdzenie temperatury za pomocą rejestratora. W przypadku temperatury zbyt niskiej do samo-regeneracji filtra możliwe są inne rozwiązania, jesteśmy w stanie zaoferować EHC HT.
Podobnie jak wszystkie filtry regenerujące, filtry EHC PF wymagają konserwacji.

 

Częstotliwość, z jaką należy dokonywać konserwacji wynosi do 1500 godzin, zależnie od następujących czynników:

 • Jakość paliwa
 • Zużycie oleju
 • Stan silnika
 • Wykorzystanie
 • Rodzaj dodatku

Redukcja cząstek: 95%
CO/NO2/HC Separacja: 80-90%
Diesel: do. 30 ppm
Wartość K: 1.3
Temperatura spalin, co najmniej: 300°C
Filtr Spalin EHC jest zgodny z regulacjami TRGS 554 (Niemcy) oraz COSHH (Wielka Brytania),
Lista filtrów VERT B289/08.10, BAFU, EMPA 456-943, TÜV. Filtr można utylizować wraz ze zwyłymi odpadami.

 • EHC PF Inlet B Outlet D
 • EHC PF
 • EHC PF13 Custom made
 • EHC PF13 Inlet A Outlet B
 • EHC-PF13
 • EHC PF SiC filter for reducing of particles - particle reduction on machines, on-road and off-road vehicles. NOx reduction.

 • EHC PF6 on a Tractor
 • EHC PF2 on a Industrial Machine
 • EHC-PF3 on a Toyota Forklift
 • EHC-PF3
 • EHC PF4 mounted on a Lombardi Lift
 • EHC PF6 Mounted on a Toyota Forklift
 • EHC-PF13-B-D
 • EHC PF13 - on a Kalmar Forklift
 • EHC PF13 mounted on a Kalmar Forklift
 • EHC PF Particle Filter is used at HKL in Germany
 • EHC PF with CATFire on a Wheel Loader
Exhaust cleaner