Rury wydechowe z filtrem cząstek stałych EHC PF i bez filtra

Rysunek przedstawia rury wydechowe z filtrem cząstek stałych EHC PF i bez filtra.

EHC PF Particle filters. Reduce particles in you environment.

EHC PF Particle filters. Reduce particles in you environment.

Inside a exhaust after a EHC PF Particle filter

Inside a exhaust after a EHC PF Particle filter

Maszyna pracuje z filtrem cząstek stałych EHC PF ponad 200 godzin.
Dodatek jest potrzebny do regeneracji.